Każdy z odwiedzających ma obowiązek zapoznać się z regulaminem atrakcji oraz stosować się do niego.

1. Muzeum iluzji Krakil jest to miejsce, gdzie odwiedzający mogą wykonać zdjęcia oraz filmiki na własny użytek przy unikalnych scenografiach, rekwizytach oraz scenach iluzji.

2. Sesje produktowe, komercyjne czy jakiekolwiek lokowanie produktu wymagają zgody Muzeum iluzji Krakil ([email protected]).

3. Lokal jest monitorowany. Wchodząc do lokalu, akceptujesz nasz regulamin.

4. Informujemy, że nie jest to bawialnia. W związku z tym każde dziecko poniżej 10 roku życia przebywające w muzeum musi znajdować się pod opieką Rodzica/Opiekuna. Za bezpieczeństwo dzieci w Muzeum iluzji Krakil odpowiadają Rodzice/Opiekunowie. Zakaz biegania.

5. W szatni można zostawić kurtki, jednak torby i inne drogocenne rzeczy prosimy zostawić w zamykanych samoobsługowych szafkach. Muzeum iluzji Krakil nie odpowiada za pozostawione rzeczy.

6. Zakaz wnoszenia napojów i artykułów spożywczych.

7. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie wieszać się na eksponatach zamocowanych do ścian.

8. Wystrój oraz rekwizyty są własnością Muzeum iluzji Krakil. Prosimy wszystkich o nieniszczenie elementów scenografii i wyposażania. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca, a w przypadku nieletnich – ich prawny opiekun.

9. Obsługa Muzeum iluzji Krakil ma prawo skrócić pobyt w atrakcji osób zachowujących się agresywnie i nie stosujących się do regulaminu lub poleceń obsługi.

10. Cały czas obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (w praktyce: noszenia maseczek na twarzy) w obiektach użyteczności publicznej, również w naszym Muzeum. Obowiązek ten jest opisany w §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. Poz. 964).

11. Właściciel Muzeum iluzji Krakil nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób (w tym dzieci) nie przestrzegających regulaminu.

12. Czas zwiedzania atrakcji nie jest ograniczony – trwa średnio ok. 75 min. 

13. Muzeum iluzji Krakil zastrzega sobie prawo do zmiany eksponatów bez informowania o tym.

14. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu. Jest możliwość zmiany daty wstępu, jednak nie później niż 1 dzień przed datą planowanej wizyty.

Administratorem danych oraz operatorem serwisu jest:

Muzeum iluzji sp. z o.o.
Straszewskiego 15, 31-101 Kraków

NIP: 6762552646