To jest ptak! To samolot! Nie, to jest… iluzja! Iluzje optyczne (nazywane niekiedy wizualnymi) uwielbiają płatać nam figle, zazwyczaj poprzez pokazywanie czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Albo jednak jest? Ich działanie opiera się na niedoskonałościach oraz specyfice narządu wzroku, kreując obraz różny od rzeczywistego.

Dlaczego tak się dzieje?

Cóż, rzecz jest powiązana z naszym mózgiem. Kiedy bodźce docierają do naszych oczu, mózg musi je przetworzyć i nadać im znaczenie. Przykładowo, gdy widzimy rozpędzony samochód jadący w naszym kierunku, mózg wysyła nam impuls nakazujący ucieczkę z tego miejsca. Podobna rzeczy przytrafia nam się w momencie, w którym widzimy iluzję – na szczęście wtedy nie zderzymy się z pędzącym samochodem.

Kilka faktów o iluzjach optycznych

Sklasyfikowanie iluzji optycznych nie jest łatwe. Istnieje podział na trzy główne grupy: iluzje fizyczne, fizjologiczne i poznawcze. Typowym przykładem fizycznego złudzenia jest pozorne wygięcie patyka do połowy zanurzonego w wodzie. Obserwujemy to zjawisko, pomimo że w rzeczywistości patyk pozostaje zupełnie prosty.

Przykładem kolejnego paradoksu naszej fizjologii jest efekt następstwa ruchu. Kiedy się poruszamy, położenie danego obiektu pozornie zostaje takie samo, chociaż w rzeczywistości takie nie jest.

Powidok jest przykładem psychologicznej fikcji. Iluzje fizjologiczne są skutkiem nadmiernego pobudzenia, stanowią ślad po obrazie pozostający w naszym oku. Najprostszym przykładem jest spojrzenie na słońce (ale nie patrzcie na słońce!) – obraz zostanie z nami na krótko również wtedy, gdy spojrzymy w drugą stronę.

Wszystkie rodzaje iluzji optycznych składają się na naszą wystawę w Krakil – Muzeum iluzji w Krakowie. Zachęcamy do poznania różnych typów iluzji, które prezentujemy w naszym muzeum – historycznych, specjalnych oraz fizycznych.

Bilety są możliwe do nabycia internetowo, muzeum jest otwarte codziennie w godzinach 10:00 – 19:00.